Biarkan peralatan elektrik rumah mudah menjadi bijak
Ianya Bukan Hanya Satu Kawalan Jauh Bijak
Menyambungkan sistem rumah pintar anda dengan wifi
imote memberi fungsi yang berkuasa
Menggunakan sistem dengan mudah
Kawalan telefon bimbit bijak
Melaraskan suhu bilik sebelum anda sampai ke rumah
Menetap dan menghantar perintah di mana-mana
Sistem Rumah Bijak EXPLOSOFT bersama anda