Dunia Terkecil Soket Bijak
Fungsi banyak
Guna WiFi untuk menyambung
Suis mingguan,random terbuka, Talian automatik
Penggunaan dengan telefon bimbit
Kawalkan rumah dengan senang
Sistem Rumah Bijak EXPLOSOFT bersama anda