Menggunakan banyak soket dengan soket pintar
Menyambungkan sistem rumah pintar anda dengan WiFi
Semua berada dalam telefon anda
Lampu boleh dibuka awal sebelum sampai ke rumah
Melindungi keluarga anda dari bahaya
Sistem Rumah Bijak EXPLOSOFT bersama anda